RRETH PROJEKTIT


Projekti ”Mjedisi mbështetës për gratë fillestare në biznes në Veri dhe Jug të Mitrovicës” është projekt me kohëzgjatje 20 mujore, i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, në kuadër të Programit Regjional për Zhvillim Ekonomik të Bashkimit Europian. Implementohet nga Community Building Mitrovica (CBM) si aplikues i projektit, në partneritet me D&G Solutions.

Lexo më shumë

Shërbimet

Për fuqizimin e grave për të marrë pjesë në mënyrë aktive në mjedisin konkurrues të biznesit, dhe në përmirësimin e performancës së tyre ekonomike në komunat veriore të Kosovës, projekti do të ofrojë trajnime, mentorim, konsulencë dhe grante për gratë fillestare në biznes.

Trajnimet

Lexo më shumë

Konsulencë

Lexo më shumë

Aktivitetet e fundit

Ndiqni aktivitetet dhe ngjarjet e fundit të grave afariste të Mitrovicës në platformën "Business Women Mitrovica"